Station log
Táto časť stránky zobrazuje prehľad zmien týkajúcich sa meracieho vybavenia a distribúcie údajov
 
23.6.2018 - Kompletná obnova senzorov meteostanice, prelakovanie radiačného štítu
21.6.2018 - Úprava preklápacieho staničného zrážkomera - zväčšenie stien a zmena rozlíšenia z 0,3 mm na 0,1 mm
3.6.2018 - Poškodenie vysielača stanice blízkym úderom blesku. Čiastočný výpadok údajov (3-12.6.2018)
21.4.2018 - Nahradenie meteo-búdky aspirovaným radiačným štítom
10-11.4.2018 - Výpadok stanice v dôsledku zablokovania USB portu konzoly (USB lockup)
10.3.2018 - Nový stožiar pre meranie rýchlosti a smeru vetra (10m). Údržba stanice a kontrola ložísk anemometra
1.3.2018 - Zlomený stožiar s anemometrom a smerovkou (pravdepod. únava materiálu mrazom)
6.1.2018 - 2X USB datalogger pre meranie teploty a vhlkosti vzduchu
29.12.2017 - Nová snehomerná tyč
17-25.8.2017 - Dáta o teplote vzduchu mierne skreslené vplyvom sena z pokosenej lúky nad stanicou
16.8.2017 - Nahradenie softvéra "cumulus 1.9.4" na spracovanie dát linuxovým softvérom weewx. Spustenie servera na mini-počítači Orange pi Lite
4.6.2017 - Nový stožiar pre meranie rýchlosti a smeru vetra (výška 9m)
31.5.2017 - Rozsiahla údržba stanice - vyčistenie senzorov a kontrola ložísk anemometra
24-28.10.2016 - Výpadok stanice v dôsledku zablokovania USB portu konzoly (USB lockup)
28.7.2016 - Nahradenie poškodeného USB kábla
14.7.2016 - Poškodenie USB kábla z konzoly stanice, čiastočný výpadok údajov do 28.7.2016
28.8.2015 - Nahradenie staničného pasívneho radiačného štítu meteo-búdkov
15.4.2015 - Nový ručný anemometer windmaster II
13.2.2015 - Poskytovanie údajov sieti staníc Weather Underground prostredníctvom programu cumulus1.9.4
11.2.2015 - Automatická meteostanica WH1080, začiatok testovacej prevádzky systematických meraní teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu, rýchlosti a smeru vetra, intenzity a množstva zrážok prostredníctvom programu cumulus1.9.4
24.1.2015 - poškodenie ručného anemometra windmaster II
29.6.2014 - Analógový zrážkomer, začiatok systematických meraní zrážok
12.6.2014 - Spustenie webstránky na serveri webzdarma
27.12.2013 - Ručný anemometer windmaster II, začiatok terénnych pozorovaní búrok
panel2
Weather Underground PWS
   
TOPlist


reklama