O stanici
Údaje sú zaznamenávané automatickou meteorologickou stanicou WH1080. Stanica sa nachádza v nadmorskej výške 213 m n.m v severnej časti mesta na kopci nad riekou Radomka, v dostatočnej vzdialenosti od stromov a rozsiahlejšej vegetácie, ktorá by mohla ovplyvňovať merania. Zaznamenáva dáta o teplote, vlhkosti a tlaku vzduchu, rýchlosti a smere vetra a o množstve a intenzite zrážok. Údaje o teplote a vlhkosti vzduchu sú zaznamenávané senzorom umiestneným vo vnútri aspirovaného radiačného štítu vo výške 2 m nad povrchom. Rýchlosť a smer vetra je meraná prostredníctvom 10 m vysokého stožiara, na ktorom je umiestnený anemometer a smerovka. Zrážky sú zaznamenávané upraveným preklápacim zrážkomerom s rozlíšením 0.1 mm a s meracou plochou 165 cm².

Príjimač a senzory stanice:

Spracovanie údajov
Prenos aktuálnych údajov na našu stránku a na sieť weather underground doposiaľ zabezpečoval program cumulus 1.9.4 inštalovaný na notebooku. Toto riešenie sa ale pre časté výpadky spôsobené aktualizáciami operačného systému windows a pre pomerne vysokú spotrebu energie veľmi neosvedčilo. Od 10.8.2017 údaje sprostredkúva minipočítač Orange Pi Lite, neskôr orange pi pc plus s programom weewx 3.7.0, umožňujúci takmer nepretržitý prísun aktuálnych údajov.


Ukážka programu Cumulus 1.9.4: 

Minipočítač Orange Pi Lite, neskôr Orange Pi pc plus s pripojenou stanicou:

 
Ďalšie meracie vybavenie
Okrem meteorologickej stanice disponujeme aj samostatne fungujúcim meracím vybavením, ktoré v prípade poruchy dokáže dočasne nahradiť vyradené senzory stanice alebo môže slúžiť na vykonávanie meraní v teréne (mimo pozorovacieho miesta) prípadne dokáže dopĺňať staničné meranie. Jedná sa o ručný anemometer windmaster II, analógový zrážkomer TFA s meracou plochou 100 cm², teplotné a vlhkomerné USB dataloggery a jednoduchú snehomernú tyč. Zrážkomer stanice dokáže zaznamenávať iba kvapalné zrážky, preto sú zrážky v zimnom období zapisované výlučne manuálne analógovým zrážkomerom, ktorý umožňuje zachytiť tuhé zrážky a ich následným roztopením zistiť vodný obsah.
 
panel2
Weather Underground PWS
   
TOPlist


reklama