Ostatné oblaky:
kondenzačná čiara (cirrus aviaticus) -  umelo vytvorený oblak vznikajúci v dôsledku kondenzácie vodných pár vychádzajúcic​h z motorov lietadla. Dĺžka trvania mraku závisí hlavne od vlhkosti vzduchu v letovej hladine. Ak je vlhkosť vysoká a vzduch nasýtený vodnými parami, nedokáže už prijať viac vlhkosti a vzniká dlho trvajúca (až niekoľko hodín) kondenzačná čiara. V prípade nízkej vlhkosti sa vodná para z kondezačnej čiary absorbuje do vzduchu a stopa za lietadlom vydrží iba niekoľko sekúnd.
     
Hole punch cloud - (alebo aj fallstreak hole) vzniká ak je voda v oblakoch podchladená (má menšiu teplotu ako je teplota mrznutia vody ale je v kvapalnej forme) a do oblaku sa dostanú kondenzačné jadrá (prach, prvotn​é kryštále) vtedy začne voda zamrzať reťazovou reakciou a samotná diera začne expandovať (väčšinou do tvaru kruhu). Zamrznutá voda padá a cestou na zem sublimuje (virga).



 Distrail - Je v podstate to isté čo hole punch cloud, len s tým rozdielom, že je vyvolaná preletom lietadla (lietadlo pridá do podchladenej vody v oblaku jadrá alebo prvotné ľadové kryštále). Má podlhovastý tvar.
Wingtip vortex - Vzdušný vír vznikajúci za krídlom lietadla.
Horseshoe funnel/vortex - Rotujúci oblak v tvare podkovy.Najčastejšie ho je možné pozorovať po prechode studeného frontu v prostredí s výrazným strihom vetra a vysokou relatívnou vlhkosťou. Vyskytuje sa pri nízko položených kopovitých oblakov.
Kelvin-Helmholtzové vlny - vznikajú vtedy, keď sa vzduchová hmota pohybuje rozdielnou rýchlosťou. Výsledkom sú vlny. Podobne vznikajú aj vlny na vodnej hladine.
NLC (nočné svietiace oblaky) - mezosférické oblaky nachádzajúce sa vo výške 70-90 km. Sú tvorené drobnými kryštálikmi vody a prachom. Vznikajú pri veľmi nízkych teplotách - menej ako -120°C. Pozorovať ich je možné v lete, kedy je mezosféra paradoxne najchladnejšia a slnko sa nachádza 6° až 16° pod obzorom. Zatiaľ čo dole na zemi je už tma, na NLC nachádzajúce sa 80km vysoko ešte dopadajú slnečné lúče. Pozorovateľovi na zemi sa preto javia akoby svietili.

panel2
Weather Underground PWS
   
TOPlist


reklama